19 Σεπτεμβρίου 2016

Γραμματική με μια άλλη οπτική

Στο ebook " Γραμματική με μια άλλη οπτική" περιέχονται  γενικές αλλά και ειδικές ασκήσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πάνω στους γραμματικούς κανόνες.

Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων προβλημάτων, όπως π.χ. να μάθουν να ξεχωρίζουν τους ήχους του ‘σ’ και του ΄ζ ΄έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα να κλίνουν τα ρήματα σε –ίζω στον Παρατατικό και στον Αόριστο ή να μάθουν να ξεχωρίζουν τις καταλήξεις σε –ικα (Επίθετα) και σε –ηκα (Παθητικός Αόριστος).
Αποτελείται από 235 αυτόνομα φύλλα εργασίας και μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό βοήθημα τόσο στους γονείς όσο και στα ίδια τα παιδιά.

Καλύπτει  όλα τα κενά που παρουσιάζουν οι μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γραμματικής, η οποία θεωρείται ένα γερό θεμέλιο για το ξεκίνημα μιας σωστής ανάγνωσης και μιας σωστής γραφής.
Δείτε περισσότερα για το βιβλίο εδώ, καθώς και για όλο το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου