19 Φεβρουαρίου 2017

Βοηθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για το μάθημα της Ιστορίας (Δ' + Ε' δημοτικού, Α' + Β' Γυμνασίου)

Τέσσερα διαφορετικά βιβλία (e-book) - βοηθήματα για το μάθημα της Ιστορίας, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τάξεις Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού,  Α΄ Γυμνασίου και Β' Γυμνασίου.

 
Το κάθε κεφάλαιο στηρίζεται στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου "Στα Αρχαία Χρόνια" της Δ΄ Δημοτικού. Οι 4 δραστηριότητες που απαρτίζουν το κάθε κεφάλαιο είναι προσαρμοσμένες ιδιαίτερα στις ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα κείμενα που παρουσιάζονται με απλουστευμένο τρόπο, το οπτικό υλικό και οι ερωτήσεις, καθοδηγούν τον μαθητή να διαβάσει και να κατανοήσει το κείμενο με πιο εύκολο τρόπο και να αναπαράγει τις πληροφορίες προφορικώς και γραπτώς.
Θα το βρείτε εδώ


 
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κείμενα του σχολικού βιβλίου με απλουστευμένο τρόπο, ειδικό οπτικό υλικό κατανόησης και ερωτήσεις που καθοδηγούν τον μαθητή να διαβάσει και να κατανοήσει το κείμενο με πιο εύκολο τρόπο. Θα το βρείτε εδώ


 
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου "Αρχαία Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου" είναι να βοηθήσει το μαθητή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες που παρουσιάζει στην αναγνωστική κατανόηση και να αγαπήσει το μάθημα της Ιστορίας.
Ιστορία Β' Γυμνασίου
 
Το περιεχόμενο βασίζεται στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου ¨Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία¨ της Β΄ Γυμνασίου. Υπάρχουν 4 δραστηριότητες που απαρτίζουν το κάθε κεφάλαιο και είναι προσαρμοσμένες ιδιαίτερα στις ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Θα τ0 βρείτε εδώ καθώς και πολλά ακόμα περισσότερα ebook για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου