Σελίδες

17 Ιουνίου 2017

Προπαίδεια- Μαθαίνω, θυμάμαι, Παίζω- Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίεςΟι πίνακες του Πολλαπλασιασμού δυσκολεύουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθησή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά παρουσιάζουν αδυναμία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, ελλιπής ικανότητα απομνημόνευσης και χωροταξικού προσανατολισμού και δυσκολίες στην ακολουθία διαδοχικών βημάτων. Έτσι, καταλήγουν να δυσανασχετούν όταν καλούνται να αποστηθίσουν τους πίνακες και να τους ανακαλέσουν, όταν αυτό ζητηθεί.
Το ψηφιακό υλικό "Προπαίδεια- Μαθαίνω, θυμάμαι, παίζω" παρουσιάζει έναν εναλλακτικό, ουσιαστικό και πολύ ευχάριστο τρόπο, μέσα από τον οποίο μπορεί το παιδί με, αλλά και χωρίς, μαθησιακές δυσκολίες να χρησιμοποιήσει ώστε να μάθει την προπαίδεια.
 
 
Οι δραστηριότητες είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες, ώστε να δίνεται έμφαση στην οπτική, ακουστική και κιναισθητική δίοδο. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί μπορεί να απομνημονεύσει με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο τον πίνακα.

Θα το βρείτε εδώ καθώς και άλλες δραστηριότητες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εδώ.


Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου