Σελίδες

20 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ

Αποκωδικοποίηση είναι η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που αφορούν στις σχέσεις γραμμάτων – φωνημάτων, συμπεριλαμβανομένης  και της γνώσης των γραμμάτων,  προκειμένου να  προφέρουν σωστά τις γραπτές λέξεις. Η κατανόηση αυτών των σχέσεων βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν γρήγορα οικείες λέξεις και να κατανοούν τις λέξεις που δεν έχουν δει άλλη φορά.
Φωνητική είναι μια προσέγγιση διδασκαλίας της ανάγνωσης  η οποία διδάσκει στους μαθητές τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις γραμμάτων – φωνημάτων, πως προφέρονται οι λέξεις, καθώς και τις εξαιρέσεις των κανόνων.

Τι παρατηρώ στο σπίτι
 Συχνά κολλάει σε λέξεις όταν διαβάζει με αποτέλεσμα να καταλήγω να του/ της λέω αρκετές από τις λέξεις.
 Η ανάγνωση του/ της είναι πολύ αργή διότι καταναλώνει πολύ χρόνο να σχηματίσει τις λέξεις.
Δεν μπορεί να κατανοήσει αρκετά από αυτά τα οποία διαβάζει διότι είναι απασχολημένος /η να με την προφορά των λέξεων.

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω

 Βοηθάτε το παιδί να μάθει τα γράμματα και τους ήχους της αλφαβήτας.

Περιστασιακά, δείχνετε τα γράμματα και ζητάτε από το παιδί να τα ονομάσει
 Ενθαρρύνετε το παιδί να γράφει και να συλλαβίζει σημειώσεις, email, γράμματα χρησιμοποιώντας όσα ήδη γνωρίζει για τους ήχους και τα γράμματα.
Συζητήστε με το παιδί σας για τις «ανώμαλα» ρήματα όπως είμαι, ήμουν τα οποία θα πρέπει να τα αναγνωρίζει με μια ματιά
Τι παρατηρώ στην τάξη
 Έχει δυσκολίες να αντιστοιχίσει τους ήχους με τα γράμματα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει  την ανάγνωση και το συλλαβισμό.
 Έχει δυσκολίες να διαβάσει και να συλλαβίσει φωνημικά.
 Αποκωδικοποιεί δύσκολα, με κόπο.

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω


Δώστε στους μαθητές σας να ομαδοποιήσουν κάρτες και αντικείμενα σύμφωνα με τον γράμμα που διδάσκετε. Επιμείνετε να  επαναλάβουν τα παιδιά πολλές φορές  το γράμμα και τον ήχο.
Διδάξτε τα φωνήματα με συστηματικό και ξεκάθαρο τρόπο ιδιαίτερα στην πρώτη τάξη.
Χρησιμοποιήστε βοηθήματα όπως κουτιά ήχων, μαγνητικά γράμματα για να διδάξετε τις σχέσεις φωνημάτων – γραμμάτων.  

ΠΗΓΗ:  TARGET THE PROBLEM     (Στοχεύστε το πρόβλημα)  http://www.readingrockets.org/helping/target Επιμέλεια: Αλβανόπουλος Γιώργος Σχολικός Σύμβουλος Μετάφραση: Μητρουλάκη Σωτηρία Med στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

1 σχόλιο: