Σελίδες

26 Οκτωβρίου 2013

Ο μηχανισμός της ανάγνωσης
Ο μηχανισμός της ανάγνωσης διαπερνά πολλές δεξιότητες και δεν είναι καθόλου απλός. Εδώ, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, θα αναφερθούμε στις τρεις βασικές δεξιότητες στις οποίες βασίζεται η ικανότητα της ανάγνωσης. Η πρώτη δεξιότητα αφορά στον τρόπο προσέγγισης των λέξεων, δηλαδή να μπορεί το παιδί να μαντέψει τη λέξη χωρίς να τη διαβάσει και να μπορεί να επαναλάβει με δικά του λόγια μια ιστορία που άκουσε. Η δεύτερη δεξιότητα αφορά την οπτική αναγνώριση των λέξεων, να μπορεί δηλαδή να βρίσκει τα ίδια γράμματα ή τις ίδιες λέξεις.
Η τρίτη αφορά την ακουστική αναγνώριση των φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων, να μπορεί δηλαδή ακουστικά να ξεχωρίσει τους ήχους των γραμμάτων και των συλλαβών ακούγοντας τους. 
Αν εξετάσουμε τα παιδιά της Α' δημοτικού που μένουν πίσω στα μαθήματα , πιθανότατα θα δούμε ότι έχουν έλλειψη δεξιοτήτων και στους τρεις παραπάνω τομείς. Για παράδειγμα, τα παιδιά που δεν μπορούν να μάθουν τα γράμματα ή τα μπερδεύουν, να μην μπορούν παράλληλα να ξεχωρίσουν το πρώτο γράμμα ή την πρώτη συλλαβή μιας λέξης που τους λέμε.  Κάνοντας τις κατάλληλες ασκήσεις που εξετάσουν όλους τους παραπάνω τομείς μπορούμε να εστιάσουμε στην δυσκολία του παιδιού να την αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη παρέμβαση. 

Ο πίνακας είναι από το βιβλίο "Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά" της Μ. Φλωράτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου