Σελίδες

12 Απριλίου 2016

Άσκηση γραφής: Συμπλήρωσε το γράμμα


Η άσκηση απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού, που παραλείπουν γράμματα όταν γράφουν. Είναι πολύ απλή αλλά αποτελεσματική άσκηση, γιατί βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν πόση σημασία έχει το κάθε γράμμα σε μια λέξη, να δουν και να εντοπίζουν το γράμμα που λείπει και έτσι να βελτιώνουν τη γραφή τους. 

Πως γίνεται
Δίνουμε στο παιδί μια λίστα με λέξεις που τους λείπει κάποιο γράμμα
- Μπορεί να λείπει πάντα το ίδιο γράμμα
λεμό....ι
μηδέ....
κά....ω
οικογέ...εια

- Μπορεί να λείπει διαφορετικό γράμμα
 ....άλα
φα....ητό
περιμέ....ω
κά....ομαι
θυ....άμαι

- Μπορεί να λείπει το αρχικό γράμμα
....ακός
....άθημα
...αμήλα
....ωγραφίζω
....αρακαλώ

- Μπορεί να λείπει η κατάληξη (έτσι γίνεται και άσκηση ορθογραφίας!)
βροχ....
παιχνίδ....
κόβ....
αυλ....
πρόβατ....

- Μπορεί να λείπει ένα γράμμα από δίψηφο σύμφωνο- όταν στόχος μας είναι η εκμάθηση των δίψηφων)
....ρόσθεση
κα....πάνα
ν....ουλάπα
β....άζω
προ....παθώ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις λέξεις του κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας για πιο συγκεκριμένη εξάσκηση. Η άσκηση προσαρμόζεται ανάλογα με το στόχο αλλά και το μαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού και την ηλικία του. 

Δείτε ακόμα περισσότερες ασκήσεις και παιχνίδια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εδώ

Εδώ θα βρείτε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε εύκολα να τυπώσετε και να κάνετε με τα παιδιά στο σπίτι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου