Σελίδες

6 Απριλίου 2017

Ασκήσεις για διάκριση των γραμμάτων που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους


Συμβαίνει συχνά στην πρώτη δημοτικού (ή και σε μεγαλύτερες τάξεις αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά η δυσκολία) τα παιδιά να μπερδεύουν τα γράμματα που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους. Τα πιο συνηθισμένα λάθη γίνονται στα γράμματα: θ-φ, δ-β, δ-θ, κ-χ, ξ-ψ, ρ-λ, π-τ, γ-χ, ζ-ξ, τσ-στ, τζ-τσ

Μερικές ασκήσεις που βοηθούν:


- Φτιάχνουμε τα γράμματα με πλαστελίνη, κολλάζ, χαρτόνι και λέμε δυνατά λέξεις που αρχίζουν από το κάθε γράμμα. 

- Δίνουμε στο παιδί ζευγάρια συλλαβών με τα γράμματα που μπερδεύει, για ανάγνωση:
π.χ. θ-φ
θα φα
θε φε
θο φο
θι φι 

- Ζητάμε από το παιδί να ζωγραφίσει αντικείμενα από το κάθε γράμμα (αν δεν μπορεί να βρε κάτι το βοηθάμε προτείνοντας λέξεις, π.χ. θάλασσα, θυμωμένος, φόρεμα, θάμνος). Έπειτα ζητάμε να γράψει την λέξη ή και να φτιάξει μια πρόταση. 

- Δίνουμε λίστα με λέξεις από κάθε γράμμα, για ανάγνωση: (π.χ. για τα φ-θ)
φάρος - θάρρος
θέλω - φέρνω
θήκη- φίλη
θόρυβος - φόρεμα

- Δίνουμε λίστα με λέξεις που λείπει το πρώτο γράμμα και ζητάμε από το παιδί να το συμπληρώσει: 
_υμάμαι
_οβάμαι
_υμός
_έατρο
_ίλος

- Ζητάμε από το παιδί να βρει και να γράψει λέξεις από το κάθε γράμμα

- Δίνουμε λίστα με λέξεις που να λείπει το φ ή το θ αλλά μέσα στη λέξη και όχι στην αρχή της
κά_ομαι
παρά_υρο
κα_ές

- Δίνουμε προτάσεις για ανάγνωση (με λέξεις από τα γράμματα που διδάσκουμε)

- Δίνουμε λίστες με ομόηχες λέξεις. Δείτε εδώ.

- Εδώ θα βρείτε μια πολύ ωραία άσκηση με ποτήρια! 

Αυτές είναι ενδεικτικά μερικές απλές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ή και στη σχολική τάξη. Αν το παιδί παρουσιάζει κι άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή δεν βελτιώνεται, πρέπει να γίνει αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.

Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός

1 σχόλιο: