Σελίδες

19 Ιουλίου 2010

Τα στάδια ανάπτυξης της ομιλίας των παιδιών

Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν τα γενικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας του παιδιού, χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση την ηλικία.

0 - 6 Μηνών 
 • Παράγει ήχους ευχαρίστησης.
 • Αντιδρά στους ήχους και γυρίζει το κεφάλι του.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του, χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα.
 • Αναγνωρίζει φωνές και γελάει όταν του μιλάνε.
 • Μιμείται ήχους.
 • Η φωνή του παρουσιάζει ποικιλία στην ηχηρότητα και τον τόνο.
 • Χρησιμοποιεί χειρονομίες για να υποδείξει αυτό που θέλει.

7 - 12 Μηνών 
 • Καταλαβαίνει το «όχι» και το «ναι».
 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του.
 • Μιμείται περισσότερους ήχους.
 • Εμφάνιση πρώτων «λέξεων», βάβισμα.
 • Έντονα στοιχεία προσωδίας και επιτονισμού.
 • Ακούει όταν του μιλάνε.
 • Σιγά - σιγά αρχίζει να αλλάζει το βάβισμα και χρησιμοποιεί σκόπιμα την ομιλία.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά.
 • Καταλαβαίνει τις απλές εντολές.

13 - 18 Μηνών 
 • Η ομιλία του είναι σχεδόν ακατάληπτη.
 • Ηχολαλεί.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Παράγει κάποια σύμφωνα.
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 3 – 25 λέξεις ή και περισσότερες.
 • Χρησιμοποιεί παράλληλα χειρονομίες και φώνηση.

19 – 24 Μηνών 
 • Η ομιλία του γίνεται κατανοητή και αρχίζει να μοιάζει (σταδιακά) με την ομιλία των ενηλίκων.
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 50 – 100 λέξεις ή και περισσότερες.
 • Αντιληπτικό λεξιλόγιο πάνω από 300 λέξεις.
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί προτάσεις με ουσιαστικά και ρήματα.
 • Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός).
 • Απαντά στη ερώτηση «τι είναι αυτό».
 • Ακούει ιστορίες.
 • Ονομάζει πέντε μέρη του σώματος και κάποια οικεία αντικείμενα.
 • Καταλαβαίνει και ακολουθεί εντολές με δυο μέρη.

2 – 3 Ετών 
 • Η ομιλία του είναι περισσότερο κατανοητή από τους ξένους.
 • Κατανοεί τις έννοιες «όλα» και «πολλά».
 • Ζητά τα αντικείμενα με το όνομά τους.
 • Προσδιορίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Εκφράζει την ανάγκη του να πάει τουαλέτα.
 • Απαντά σε απλές ερωτήσεις.
 • Ακούει ιστορίες και τραγούδια.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 3 – 4 λέξεις.
 • Κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας δυο λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί μερικούς γραμματικούς χρόνους, προθέσεις, άρθρα και αφηρημένες έννοιες.
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες ποιος, γιατί, πόσα είναι.
 • Αντιλαμβάνεται 500 – 900 λέξεις.
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 50 -250 λέξεις ή περισσότερες.
 • Μιλάει δυνατά.
 • Κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη.
 • Παραλείπει ή αντικαθιστά κάποια φωνήματα όταν μιλάει.

3 – 4 Ετών 
 • Ακολουθεί σύνθετες εντολές (2 – 3 μέρη).
 • Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες (πάνω – κάτω, μεγάλο – μικρό).
 • Απαντά και κάνει απλές ερωτήσεις.
 • Εκφράζει συναισθήματα.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 - 6 λέξεις.
 • Καταλαβαίνει 1200 – 2000 λέξεις.
 • Καταληπτότητα ομιλίας 80%.
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεις.
 • Βελτιώνει τα γραμματικά και συντακτικά λάθη.
 • Ψιθυρίζει
 • Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων.
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν και μέλλον.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.

4 Ετών 
 • Καταλαβαίνει τους αριθμούς, μέχρι το 3.
 • Αναγνωρίζει μέχρι 3 βασικά χρώματα.
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου.
 • Καταλαβαίνει πάνω από 2.800 λέξεις.
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2000 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις (4 – 8 λέξεις).
 • Σωστή χρήση γραμματικής.
 • Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις.
 • Περιγράφει τη μέρα του στο σχολείο κ.α.
 • Αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία.
 • Δίνει σύνθετες απαντήσεις.
 • Γνωρίζει τη χρήση αντικειμένων.

5 – 6 Ετών 
 • Γνωρίζει και ονομάζει 6 χρώματα.
 • Ονομάζει 3 σχήματα.
 • Καταλαβαίνει περίπου 12.000 λέξεις.
 • Αυξάνει συνεχώς το λεξιλόγιό του.
 • Συμμετέχει σε διαλόγους.
 • Μετράει αυτοματοποιημένα μέχρι το 30.
 • Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθεί τις οδηγίες.
 • Σύνθετες εντολές (3 μέρη).
 • Ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας, αντίθετες έννοιες.
 • Χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων (αόριστος, μέλλοντας).
 • Αντικαθιστά ελάχιστα φωνήματα.
 • Γραμματικά πλήρης προτάσεις.
 • Επικοινωνεί εύκολα με παιδιά της ηλικίας του και με ενήλικες.

ΠΗΓΗ: www.logopedics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου