Σελίδες

14 Νοεμβρίου 2010

Οργάνωση μελέτης για μεγαλύτερα παιδιά

Ας δούμε μερικές από τις τεχνικές που θα βοηθήσουν στα θεωρητικά μαθήματα:
Μέθοδος της ανακεφαλαίωσης: Το παιδί καταγράφει σε μια σελίδα περιληπτικά το περιεχόμενο του κεφαλαίου τονίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία.
Μέθοδος της χαρτογράφησης: Ο μαθητής γράφει αρχικά το κύριο θέμα του μαθήματος μέσα σε έναν κύκλο στη μέση μιας σελίδας. Στη συνέχεια καταγράφει τις κύριες ιδέες σε μικρότερους κύκλους, που συνδέονται με το κυρίως θέμα με τοξάκια. Οι κύριες ιδέες συνδέονται με τοξάκια με άλλες σχετικές ιδέες, κ.λπ.


Μέθοδος των συνοπτικών πινάκων: Συνίσταται για την τακτοποίηση πληροφοριών που μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες και δεν έχουν υποδιαιρέσεις.
Μέθοδος της μνημονικής: Το παιδί προσπαθεί να βρει με τι μοιάζει μια δύσκολη λέξη ή όνομα, ώστε να του το υπενθυμίζει.
Μέθοδος της ακροστοιχίδας: Ο μαθητής με τα αρχικά των λέξεων που πρέπει να θυμάται φτιάχνει μια λέξη.
Μέθοδος των σημειώσεων: Το παιδί μπορεί να διδαχτεί τον τρόπο να κρατά σημειώσεις των κυριότερων σημείων του κειμένου που μελετά. Ένας εύκολος τρόπος για να το βοηθήσετε να απομνημονεύσει ένα κείμενο είναι να γράψετε σε μια κόλλα χαρτί τις λέξεις κλειδιά, που συνδέονται με τις βασικές παραγράφους του κειμένου, ώστε να δημιουργήσετε ένα “σκελετό μάθησης”.
Δημιουργία φανταστικής ιστορίας: Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει μια φανταστική ιστορία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που μελετά. Αυτή η ιστορία μπορεί να εμπεριέχει το στοιχείο της υπερβολής ή του αστείου, ώστε να ανακαλούνται ευκολότερα αυτά που μελετά.
Δημιουργία φανταστικών εικόνων: Η κατανόηση και η απομνημόνευση ενός κειμένου μπορεί να βελτιωθεί σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αν τους ζητήσετε να δημιουργήσουν στη φαντασία τους εικόνες που απεικονίζουν αυτό το οποίο διάβασαν.
Ας δούμε όμως και τις τεχνικές που ταιριάζουν στα θετικά - τεχνολογικά μαθήματα.
Μέθοδος της κατηγοριοποίησης: Ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει τη δική του αναπαράσταση των κατηγοριών (ενδείκνυται για μαθήματα στα οποία παρουσιάζονται κατηγορίες).
Εκπόνηση σχεδιαγραμμάτων: Το παιδί μπορεί να δημιουργεί σχέδια, σχήματα και σχεδιαγράμματα με το υλικό που μελετά, τα οποία το βοηθούν να το κατανοεί, αλλά και το θυμάται. Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πίνακες που παρέχουν τα βιβλία του. Οι πίνακες αυτοί μπορούν να το βοηθήσουν να κατανοήσει τη θεωρία και τις διαφορές και ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα σε κατηγορίες πραγμάτων.
Για την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων οι μαθητές του δημοτικού μπορούν να διδαχτούν γενικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Τέτοιου είδους προσέγγιση περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα: α) κατανόηση του προβλήματος, β) εκπόνηση σχεδίου επίλυσης του προβλήματος, γ) εκτέλεση του σχεδίου και δ) έλεγχος των διαδικασιών και υπολογισμών.

Πηγή: Προσαρμογή στο σχολείο. Αναστασία Καλαντζή - Αζίζι, Μαρία Ζαφειροπούλου. Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου