Σελίδες

27 Ιανουαρίου 2011

Τα χαρακτηριστικά της υπερκινητικότητας

Τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας
(σύμφωνα με το DSM-IV)
To παιδί για να χαρακτηριστεί υπερκινητικό – παρορμητικό, πρέπει να παρουσιάζει 6 από τα παρακάτω συμπτώματα, τουλάχιστόν για διάστημα 6 μηνών, σε βαθμό τέτοιο που δε φαίνεται λογικό να συμβαδίζουν με το επίπεδο της ανάπτυξης του.

•Κουνάει τα χέρια ή τα πόδια ή κουνιέται διαρκώς στην καρέκλα του.
•Έχει δυσκολία να παραμείνει καθιστό όταν του το ζητάμε.
•Αφαιρείται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.
•Συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε συνθήκες μη αρμόζουσες.
•Συχνά έχει δυσκολία να παραμείνει ήρεμος σε παιχνίδια ή δραστηριότητες κατα την διάρκεια του ελεύθερου του χρόνου.
•Εναι συχνά στην πρίζα ή αντιδρά σαν να κάθεται σε καρφιά.
•Συχνά μιλάει πολύ.
•Αφήνει να του ξεφύγει η απάντηση σε μία ερώτηση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
•Δυσκολεύεται συχνά να περιμένει την σειρά του.
•Διακόπτει συχνά ή επιβάλλει την παρουσία του στο παιχνίδι.

Το παιδί πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον 6 συμπτώματα από τα παρακάτω. Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να επιμένουν τουλάχιστόν για 6 μήνες σε βαθμό που δεν είναι αποδεκτά και δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ανάπτυξης του. Μερικά από τα συμπτώματα αυτά γίνονται αντιληπτά πριν από τα 7 χρόνια του παιδιού.•Δεν καταφέρνει να συγκεντρώνει την προσοχή του στις λεπτομέρειες ή κάνει λάθη σε όσα υπαγορεύονται, στις σχολικές εργασίες και σε άλλες δραστηριότητες.
•Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στην εργασία που κάνει ή στο παιχνίδι.
•Δείχνει ότι δεν ακούει όταν του απευθύνουν τον λόγο.
•Δεν συμμορφώνεται με τις συμβουλές και δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τις σχολικές δραστηριότητες, γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία του να καταλάβει οδηγίες.
•Έχει δυσκολία στην οργάνωση των εργασιών και των δραστηριοτήτων του.
•Αποφεύγει τις εργασίες που απαιτούν συνεχή νοητική προσπάθεια, όπως οι σχολικές εργασίες.
•Χάνει συχνά τα απαραίτητα αντικείμενα, τις εργασίες του.
•Αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.
•Ξεχνά συχνά και σε καθημερινή βάση.

Τύποι διαταραχής
•Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα, μικτός τύπος.
•Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα, οπού υπερτερεί η διάσπαση προσοχής.
•Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα όπου υπερτερεί η υπερκινητικότητα – παρορμητικότητα.
•Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα που δεν είναι προσδιορισμένη. Αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια της διαταραχής.

Οι εκδηλώσεις αυτής της διαταραχής εμφανίζονται με διαβαθμίσεις. Παρατηρούμε έτσι ότι :
•υπάρχει επιδείνωση των συμπτωμάτων σε συνθήκες που απαιτούν προσοχή όπως δηλαδή όταν το παιδί πρέπει να προσέξει τον δάσκαλο στην τάξη, να καθίσει σε μία συγκέντρωση, κ.τ.λ.
•Η υπερκινητικότητα μεταφράζεται σε υπερβολική φλυαρία, σε αδυναμία για ήρεμο παιχνίδι και ασυνέπεια προς την χρήση κανόνων του παιχνιδιού.
•Η παρορμητικότητα συχνά διαφαίνεται στην τάξη από τις βασικές απαντήσεις που δίνει το παιδί, χωρίς όμως ο δάσκαλός να έχει ολοκληρώσει την ερώτηση του, ή από τα σχόλια που κάνει στην θέση ενός άλλου συμμαθητή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου