Σελίδες

26 Ιουλίου 2012

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Οι εκπαιδευτικοί είναι ένας απαραίτητος σύνδεσμος ανάμεσα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις παρεμβατικές υπηρεσίες που μπορούν να τα βοηθήσουν. Δεν υπάρχει μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που να μην μπορεί να μάθει, αν ο εκπαιδευτικός έχει λάβει κατάλληλη επιμόρφωση και έχει την διάθεση να αφιερώσει χρόνο κάνοντας χρήση της εμπειρογνωμοσύνης του προκειμένου να αγγίξει και να διδάξει αυτό το παιδί. Για να βοηθήσουν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να:
Γνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια
Όλοι οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες κατά καιρούς με την προφορική ή την γραπτή γλώσσα, τη μνήμη, την προσοχή, την συγκέντρωση, τις οργανωτικές δεξιότητες, τον σωματικό συντονισμό και την κοινωνική συμπεριφορά. Εν τούτοις, αν ένας μαθητής αντιμετωπίζει τακτικά δυσκολία με ένα σύνολο από τις παραπάνω συμπεριφορές, είναι ένδειξη μιας πιθανής μαθησιακής δυσκολίας.
Συμμετέχουν σε εργαστήρια και επιμορφωτικά σεμινάρια
 Εκσυγχρονίστε τις διδακτικές δεξιότητες σας και μοιρασθείτε τις επιτυχίες σας ( και τις προκλήσεις ) με συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Η υποστήριξη και οι συμβουλές τους θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας σχετικά με την διδασκαλία στην τάξη. Αναζητήστε την βοήθεια των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και των σχετικών με τις μαθησιακές δυσκολίες οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Μάθετε από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Μην φοβηθείτε να παραδεχτείτε ότι δεν γνωρίζετε.


Σχεδιάσουν ένα διάγραμμα εκμάθησης για τον κάθε μαθητή
Παρακολουθήστε την ικανότητα και την συμμετοχή του κάθε μαθητή στην τάξη σας. Όταν είστε ενήμεροι για τους τρόπους εκμάθησης, το επίπεδο εργασιών, την συμμετοχή στην τάξη, την συλλογιστική ικανότητα, την αντίληψη και την πρόοδο ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες μπορείτε αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσετε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.
 Αναπτύξουν αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας
Όταν οι μαθητές έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι εγκέφαλοι τους δουλεύουν διαφορετικά από τους εγκέφαλους άλλων παιδιών. Επιβραδύνοντας μόνο το ρυθμό διδασκαλίας, ενώ χρησιμοποιείτε τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε καινοτόμες τεχνικές προκειμένου να κρατήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών και να βελτιώσετε τις δυνατότητες τους για μάθηση. Αναπτύξτε ή τροποποιήστε το αναλυτικό πρόγραμμα και τον τρόπο εξέτασης ούτως ώστε να εξασφαλίσετε το ότι οι μαθητές αποκτούν τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που χρειάζονται και ότι αξιολογούνται ανάλογα. Ορισμένα παραδείγματα:
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε την προσοχή του μαθητή όταν δίνετε οδηγίες ή πριν αρχίσετε την διδασκαλία της τάξης.
  • Να φωνάζετε τον μαθητή με το όνομά του. Αυτό θα βοηθήσει στη επαγρύπνηση του παιδιού για να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην δραστηριότητα στην τάξη.
  • Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα για να επωφεληθείτε από την οπτική επεξεργασία του μαθητή και για να του παρέχετε την απαιτούμενη οπτικοακουστική συσχέτιση για την εκμάθηση νέων εννοιών και γλώσσας.
  • Γράψτε τις ανατιθέμενες εργασίες στον πίνακα για να τις αντιγράψει ο μαθητής στο πρόχειρο του ή δώστε του μια λίστα με αυτές.
  • Σιγουρευτείτε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν αρκετό χρόνο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις κάποιου διαγωνίσματος. Αν χρειαστεί, αλλάξτε τον τρόπο της εξέτασης αν ο μηχανισμός καθαυτός παρακωλύει την δυνατότητα του μαθητή να επιδείξει την γνώση του.
Οι παραπάνω συστάσεις δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν με όλους τους μαθητές και θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές σε ατομικό επίπεδο προκειμένου να απευθυνθείτε στις ανάγκες μεμονωμένων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Εφαρμόζοντας αλλαγές στην τάξη σαν τις παραπάνω, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των μαθησιακών δυσκολιών στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών.
 Προσφέρουν εξατομικευμένη διδασκαλία
Συχνά, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία από άλλους στην κατανόηση εννοιών και στην μεταβίβαση πληροφοριών στην τάξη. Για να είναι αποτελεσματικοί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τροποποιήσουν τον τρόπο διδασκαλίας ούτως ώστε να καλύψουν τους διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης και τις διαφορετικές δυνατότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 Προσφέρουν μια δομή εκμάθησης
Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην οργάνωση των πληροφοριών, στην ανάπτυξη ενός τρόπου εργασίας και στην αντιμετώπιση των αλλαγών. Διδάξτε τους πως να παρακολουθούν την πρόοδο τους και πώς να ρυθμίζουν τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώνουν σε κάθε εργασία. Διατηρήστε σταθερότητα και κανονικότητα στην διδασκαλία και τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε.
 Ενδυναμώνουν το αίσθημα του αυτοσεβασμού των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Αναπτύξτε την αυτοπεποίθηση των μαθητών με την σταδιακή μεταβίβαση των πληροφοριών πιο προηγμένου επιπέδου, αφού τους παρέχετε αρκετό χρόνο για να κατανοήσουν ένα θέμα πριν μεταβούν σε πιο δύσκολη ύλη. Αναγνωρίστε και βοηθήστε τους να εκτιμήσουν την αξία της δημιουργικότητας τους.
 Συναντιούνται με τους γονείς για τη συζήτηση των προβλημάτων του παιδιού στο σχολείο
Οι γονείς συνήθως έχουν άγνοια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί τους στο σχολείο. Συναντηθείτε μαζί τους και συζητείστε την κατάσταση ανοικτά προσφέροντας τους υποστήριξη. Ζητήστε την άδεια τους για να χορηγήσετε μια εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή όταν την κρίνετε αναγκαία.
Δουλέψτε μαζί με τους γονείς ούτως ώστε να παρέχετε στο μαθητή μια περιεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών του δυσκολιών. Διατηρήστε συνοχή και αυτό - πειθαρχία στην διδασκαλία του μαθητή με το να μοιράζεστε με τους γονείς και κηδεμόνες τις στρατηγικές σας, για να μπορούν και αυτοί να τις εφαρμόσουν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των διακοπών.
 Κατανοούν τους νόμους και τις διαδικασίες που διέπουν τα προγράμματα ειδικής αγωγής
Εξοικειωθείτε με τους νόμους που προστατεύουν τα δικαιώματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και συμβουλεύστε τους γονείς για τις σωστές νομικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εξασφαλίστε το ότι το σχολείο σας ικανοποιεί τα νομικά πρότυπα και απαιτήσεις κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, των συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων, την ανάπτυξη προγραμμάτων και την ένταξη σε συγκεκριμένη τάξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 Συνηγορούν υπέρ των μαθητών
Είναι ουσιώδες για την συναισθηματική υγεία των μαθητών σας με μαθησιακές δυσκολίες να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της μαθητικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εργαστούν για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε αυτούς τους μαθητές από τις εκπαιδευτικές αρχές. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιταθούν σε οποιαδήποτε πράξη μεροληψίας ή εξαίρεσης που θα στιγμάτιζε περισσότερο τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

2 σχόλια: