Σελίδες

27 Ιουλίου 2012

Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής στη σχολική τάξη

Το σχολείο είναι συνήθως ο χώρος όπου τα χαρακτηριστικά της Διαταραχής της Ελλειμματικής προσοχής διακρίνονται για πρώτη φορά ως προβληματικά ή ως λόγοι ανησυχίας. Το σχολικό περιβάλλον απαιτεί τις συγκεκριμένες δεξιότητες που για ένα παιδί με Διαταραχή της Ελλειμματικής προσοχής είναι δύσκολο να έχει – την συντήρηση της προσοχής κατά την διάρκεια κάποιας εργασίας, την ικανότητα να περιμένει την σειρά του και την ικανότητα να παραμένει καθισμένο.

Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της τάξης τα οποία συμβάλλουν στην πρόοδο των παιδιών με Έλλειψη Επικέντρωσης της Προσοχής:
1) προβλεψιμότητα
2) δομή
3) μικρότερες περιόδους εργασίας
4) μικρή αναλογία εκπαιδευτικού –μαθητών
5) περισσότερη εξατομικευμένη διδασκαλία
6) ενδιαφέρον αναλυτικό πρόγραμμα
7) χρήση θετικής ενδυνάμωσης

Το έντυπο υλικό από τις έρευνες επίσης προτείνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού που βοηθούν στην διδασκαλία παιδιών με Έλλειψη Επικέντρωσης της Προσοχής:
1) θετικές ακαδημαϊκές προσδοκίες
2) συχνή παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών
3) καθαρότητα στην παροχή οδηγιών
4) ζεστασιά, υπομονή και χιούμορ
5) συνέπεια και σταθερότητα
6) γνώση διαφορετικών παρεμβάσεων σχετικών με προβλήματα συμπεριφοράς
7) διάθεση συνεργασίας με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής

Τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς συχνά πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Με την εξέταση της συγκεκριμένης προβληματικής συμπεριφοράς ενός παιδιού και την κατανόηση του παρελθόντος και των επιπτώσεων αυτής της συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής να αναπτύξουν τρόπους συμπεριφοράς που οδηγούν στην ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία.

Τεχνικές αυτό- παρακολούθησης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στο σχολικό περιβάλλον. Η αυτό – παρακολούθηση της προσοχής ενέχει την μέθοδο της υπενθύμισης στον μαθητή ούτως ώστε ο ίδιος να προσδιορίζει κατά πόσο προσέχει κατά την διάρκεια κάποιας εργασίας. Η υπενθύμιση συχνά πραγματοποιείται με την παροχή κάποιου ήχου είτε από ένα χρονοδιακόπτη σε τυχαία χρονικά διαστήματα είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το παιδί τότε σημειώνει μόνο του σε ένα φύλλο εγγραφών το κατά πόσο πρόσεχε ή όχι κατά την διάρκεια κάποιας εργασίας. Οι τεχνικές αυτό – παρακολούθησης έχουν αποδειχτεί περισσότερο αποτελεσματικές όταν συνδυάζονται με επιβραβεύσεις και έλεγχους ακριβείας.


 Πηγή: http://www.chadd.org/facts/add_facts06.htm Children and Adults with AttentionDeficit / Hyperactivity Disorder.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου