Σελίδες

13 Αυγούστου 2014

Καρτέλες ανάγνωσης για σωστό διάβασμα

Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά που όταν διαβάζουν συνηθίζουν να αλλάζουν τις λέξεις παρασυρόμενα από την αρχική συλλαβή ή κάποια γράμματά της. 

1. Καρτέλες ανάγνωσης με λέξεις που διαφέρουν λίγο στην πρώτη συλλαβή π.χ.
βαγόνι - παγόνι
τρέχω - βρέχω
ζυμάρι - θυμάρι
πάτος - γάτος

βίδα - γίδα
βάρος - φάρος 
τρένο - φρένο
 ρόδα - μόδα

2. Καρτέλες ανάγνωσης με λέξεις που ξεκινούν από την ίδια συλλαβή  π.χ.
τζάμι - τζάκι
πάτωμα - πάπλωμα
διαβάζω - διατάζω
καβούρι - καβούκι
έκπληξη - έκρηξη
τρόπος - τρόμος
μπαλόνι - μπαλκόνι
σόλα - σόδα

3. Καρτέλες ανάγνωσης με λέξεις που διαφέρουν μόνο στον τονισμό π.χ.
μόνος - μονός
νόμος - νομός
γένια - γενιά
ώμος - ωμός
πορτοκάλια - πορτοκαλιά
χάλια - χαλιά
πλατεία - πλατιά
πόδια - ποδιά

4. Καρτέλες ανάγνωσης με λέξεις που περιέχουν αντίστροφες συλλαβές ή δίψηφα π.χ.
μόνος - νομός
καφές - φακές 
τσάμπα - στάμπα
ζάρι - ρίζα
λάμπα - μπάλα
γάμος - μάγος
πάτα - τάπα
χλωμός - μοχλός

5.  Καρτέλες ανάγνωσης με λέξεις που προφέρονται ακριβώς ίδια αλλά με άλλη ορθογραφία και έχουν διαφορετική σημασία π.χ.
μήλα - μίλα
ψηλή - ψιλή
κλήμα - κλίμα
κλίνω - κλείνω
ώμος - όμως
βάζο- βάζω
φυλή - φιλί
αυτή - αυτί
φύλλο - φύλο
Σε αυτή την περίπτωση ζητάμε από το παιδί να φτιάξει συλλαβές με κάθε μια λέξη για να μάθει αν γνωρίζει το νόημα.
Μπορούμε να φτιάξουμε προτάσεις με κενά και να ζητήσουμε από το παιδί να βάλει τη σωστή λέξη.  
π.χ. Η παραλία έχει ......................άμμο (ψηλή ή ψιλή)
      Η Ευρώπη έχει εύκρατο.............. (κλήμα ή κλίμα)
      Τα .................των δέντρων (φύλλα ή φύλα)
      
6. Καρτέλες με ομόηχα επίθετα σε γένος θηλυκό( στον ενικό) και γένος αρσενικό (στον πληθυντικό) π.χ.
φίλη - φίλοι
μικρή - μικροί
ψηλή - ψηλοί
κοντή - κοντοί
λίγη - λίγοι
Και εδώ ζητάμε από το παιδί να φτιάξει προτάσεις με τις λέξεις για να μάθει να ξεχωρίζει τις λέξεις σύμφωνα με την ορθογραφία τους.

7. Καρτέλες με λέξεις με την ίδια κατάληξη π.χ.
ελιά - μηλιά
σκοτεινός - φωτεινός
κοπέλα - καρτέλα
κάστρα - γλάστρα
μάθημα - άθλημα
παράταση - κατάσταση
πότισμα -στόλισμα
μαρούλι - χερούλι
ζήτηση - σίτιση

Οι λέξεις σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές και μπορείτε να βρείτε περισσότερες. Οι καρτέλες διαμορφώνονται σύμφωνα με το αναγνωστικό επίπεδο και τις δυσκολίες κάθε παιδιού. 
Εδώ θα βρείτε περισσότερες ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση και άρθρα για τη δυσαναγνωσία.


Σοφία Τσιντσικλόγλου

Ειδική Παιδαγωγός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου