Σελίδες

10 Ιανουαρίου 2015

Όδηγίες στους δασκάλους για την ενίσχυση της συναισθηματικής επάρκειας των μαθητών

- Δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης στην τάξη σου
Παραδείγματα
Να αποφεύγεις να ακούς κουτσομπολιά από τους μαθητές.
Να λειτουργείς έτσι ώστε οι συνέπειες των ενεργειών σου να είναι δίκαιες για τους μαθητές.
Να αποφεύγεις περιττές συγκρίσεις ανάμεσα στους μαθητές και να τους δίνεις ευκαιρίες να βελτιώσουν την επίδοση τους.
- Βοήθησε τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.
Παραδείγματα
Να παρέχεις λεξιλόγιο για τα συναισθήματα και να επισημαίνεις τυχόν περιγραφές των συναισθημάτων των ηρώων σε ιστορίες.
Να είσαι σαφής στην περιγραφή των δικών σου συναισθημάτων.Να ενθαρρύνεις τους μαθητές να κρατούν ημερολόγιο των συναισθημάτων τους και να προστατεύεις τον ιδιωτικό χαρακτήρα αυτών των ημερολογίων.

- Bοήθησε τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων
Παραδείγματα
Για τα παιδιά μικρής ηλικίας «Κοίταξε το πρόσωπο της Κάτιας. Πώς νομίζεις ότι αισθάνεται όταν της λε ςαυτά τα πράγματα;».
Για μεγαλύτερα παιδιά, χρησιμοποίησε αναγνώσματα, ταινίες, παιχνίδια ρόλων για να προσδιορίσουν τα συναισθήματα των άλλων
- Να παρέχεις στους μαθητές στρατηγικές διαχείρισης συναισθημάτων
Παραδείγματα
Συζήτησε ή εξάσκησε με τους μαθητές εναλλακτικές τεχνικές, όπως η παύση, για να κατανοήσεις πως σκέφτεται το άλλο άτομο, η αναζήτηση βοήθειας, η διαχείριση του θυμού είτε με εσωτερικό μονόλογο είτε με απομάκρυνση.
Δώσε στουςμαθητές παραδείγματα στρατηγικών διαχείρισης συναισθημάτων.
Περίγραψε τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το θυμό σου, την απογοήτευση ή το άγχος σου.

- Βοήθησε τους μαθητές να αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές διαφορές στην έκφραση των συναισθημάτων
Παραδείγματα
Ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν ή να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
Δίδαξε τουςμαθητές να ελέγχουν αν αναγνώρισαν σωστά τα συναισθήματα των άλλων, με το να τους ρωτούν πως αισθάνονται.
Από το βιβλίο του Παιδαγωγικού Ιστιτούτου "Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου